Контакти

Загальні питання:

[email protected]

Щодо участі закладів у проєкті:

[email protected]

Подзвонити нам:

+380 66 495 57 42

З питань партнерств:

[email protected]

З питань медіа та комунікацій:

[email protected]

Політика конфіденційності

Дата набрання чинності: 01.03.2024 р

ВСТУП

Дана Політика конфіденційності (далі за текстом – «Політика») регулює відносини у сфері захисту персональних даних відвідувачів вебсайту https://zminotvortsi.org/ (далі за текстом – «вебсайт»), який належить Громадській організації «Змінотворці» (далі за текстом — ГО «Змінотворці») (код ЄДРПОУ 45025135, адреса місцезнаходження: 02000, Україна, місто Київ, Незалежності майдан, будинок 2), зареєстрованій згідно з чинним законодавством України.

ГО «Змінотворці» з повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які користуються вебсайтом, у зв’язку з чим, прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови користування вебсайтом кожному користувачеві.

Дана Політика, а також діяльність ГО «Змінотворці», пов’язана зі збиранням, обробкою, зберіганням та іншими правомірними діями щодо персональних даних, розроблена відповідно до вимог та регулюється: Конституцією України; Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. No2287-VI; іншими чинними нормативно-правовими актами України, які регулюють питання захисту персональних даних; ратифікованими в України міжнародними нормативно-правовими актами.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Суб'єкт персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються;

Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;

Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

Третя особа — будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

Файли cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються на пристрої для ведення записів. Файли cookie записують інформацію про діяльність користувачів  під час користування інформаційними (адміністративними) системами, зокрема — вебсайтів. Деякі файли cookie залишаються у пристрої користувача, доки їх не видалять.

Усі інші терміни в Політиці вживаються у значенні, визначеному чинним законодавством України, включаючи ратифіковані в Україні міжнародні нормативно-правові акти.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дана Політика встановлює порядок здійснення ГО «Змінотворці» обробки персональних даних користувачів, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія ГО «Змінотворці» з третіми особами та заходи безпеки для захисту персональних даних.

1.2 Фізична особа є суб’єктом персональних даних за даною Політикою, якщо вона є відвідувачем вебсайту, в тому числі, якщо вона використовує будь-які опції, доступні на вебсайті. 

1.3 ГО «Змінотворці» гарантує дотримання належної практики та нормативних вимог щодо захисту персональних даних; захист прав суб’єктів персональних даних;

запобігання ризику порушення безпеки обробки персональних даних.

1.4 Метою обробки персональних даних, отриманих в процесі функціонування вебсайту, є здійснення ГО «Змінотворці» своєї статутної діяльності, а також/або підтвердження транзакцій користувачів, здійснених на вебсайті. 

1.5 У разі незгоди з умовами цієї Політики, Ви зобов'язані припинити використовувати вебсайт.

1.6 Розміщення даної Політики за посиланням, вказаним в пункті 6.1 цієї Політики, є повідомленням суб’єктів персональних даних про Володільця, склад та зміст персональних даних, що збираються у зв’язку з відвідуванням/використанням вебсайту, про права таких суб’єктів, мету збору їх персональних даних та третіх осіб, яким можуть передаватись такі персональні дані.

ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1 ГО «Змінотворці» може збирати та обробляти інформацію про Вас, яку Ви надаєте шляхом: використання вебсайту та опцій вебсайту, надання благодійної підтримки проекту за допомогою опції благодійного внеску (пожертви) на вебсайті або комунікації з ГО «Змінотворці» через опції, доступні на вебсайті; 

2.2 Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються інформацією, яку користувач надає в результаті підтвердження оплати благодійного внеску на вебсайті або звернення до адміністрації чи контактних осіб ГО «Змінотворці» через вебсайт. 

2.3 Інформація про Вас, яка збирається вебсайтом та іншими системами: якщо Ви відвідуєте вебсайт та використовуєте конкретні опції вебсайту, треті особи можуть збирати певну інформацію про Вас та Ваше відвідування, таку як інформація, яка надається в результаті оплати благодійного внеску на вебсайті.

2.4 Розкриття персональних даних без згоди користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.

2.5 Даний вебсайт використовує файли cookie для зберігання контенту та налаштувань, з метою обробки стандартної інформації, яку ваш браузер надсилає певним вебсайтам, що ви відвідуєте, наприклад: вашу IP-адресу, тип і мову браузера, а також сайт, з якого ви перейшли, сторінки, які ви відвідуєте і посилання, на які ви натискаєте на вебсайті. 

ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1 ГО «Змінотворці» має наступні цілі збору та обробки персональних даних:

  • реалізація статутних цілей ГО «Змінотворці» у рамках чинного законодавства України 
  • обробка запиту (звернення) користувача вебсайту до ГО «Змінотворці», вчиненого за допомогою вебсайту.
  • забезпечення надання Вами фінансової благодійної пожертви за допомогою опцій, доступних на вебсайті, 

ЗАХИСТ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

4.1 Накопичення персональних даних користувачів, оброблених в процесі використання і користування опціями вебсайту, може здійснюватися ГО «Змінотворці» шляхом внесення цих даних до бази персональних даних. Зберігання персональних даних здійснюється виключно із дотриманням вимог чинного законодавства України в сфері персональних даних.

4.2 У розділі Звітності/Надходжень/Фінансування на вебсайті, ГО «Змінотворці» може частково публікувати дані користувачів, що здійснили благодійну пожертву, користуючись опціями вебсайту, за попередньої згоди цих користувачів. 

4.3 ГО «Змінотворці» зберігає персональні дані користувачів у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством України.

4.4 Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено Законом. Оброблювані персональні дані будуть підлягати знищенню або знеособленню після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено Законом.

ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1 При відвідуванні або користуванні вебсайтом, користувачі мають наступні права, відповідно до чинного законодавства України:

  • Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом.
  • Отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків передбачених Законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, і які саме.
  • Ставити вмотивовану вимогу до адміністрації вебсайту про заперечення по обробці або вимогу про знищення своїх персональних даних, якщо дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

5.2 За вимогою користувача, ГО «Змінотворці» може здійснити блокування персональних даних, що належать користувачу, з моменту звернення користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій відносно персональних даних користувача.

Достатнім повідомленням користувача про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), направлений на електронну пошту.

5.3 Якщо у Вас виникнуть питання, зауваження, скарги або побажання щодо захисту і обробки персональних даних, Ви можете звертатися на пошту ГО «Змінотворці» [email protected] або за номером телефону +380 95 159 06 88 з відповідним запитом.

ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1 ГО «Змінотворці» залишає за собою право перегляду та/або зміни положень даної Політики. Актуальна редакція цієї Політики розміщена на вебсайті: https://zminotvortsi.org